Thi công hạng muc nhôm xing fa , cửa cuốn Áutdoor tại nhà anh đoàn thành phố Bắc Ninh