Thi công hạng mục cửa cuốn Austdoor -Nhôm việt pháp tại khu công nghiệp vi sip bắc ninh